کجا بریم خوش بگذره؟

شاید شانست گرفت و یه جایزه هیجان انگیز برنده شدی
مقصد محبوبت رو اینجا وارد کن